VÄLKOMMEN

Hösten 2012 började vi på Kulturverkstan och nu, knappt två år senare, är vi redo att gå ut i världen som nybakade kulturprojektledare. Innan vi tar det sista steget från Kulturverkstans trygga värld anordnar varje student ett öppet seminarium. Dessa seminarier syftar till att lyfta en fråga, ett ämne eller ett problem som studenten finner intressant, utifrån rollen som kulturprojektledare.

Vi vänder oss till dig som är intresserad av Göteborgs kulturliv i stort eller en fråga som någon av studenterna lyfter och till dig som är nyfiken av dig i allmänhet. På denna sida hittar du information om studenterna och deras seminarier.

Slutseminarierna äger rum från måndagen den 19/5 till fredagen den 23/5 på Litteraturhuset, Heurlins plats 1.

Schema

Sara Källsner

Sara Källsner

Konst, status och villkor

Vad betyder högt och lågt inom konst? Hur påverkar det vilka möjligheter och vilket stöd en viss konstform har? Seminariet diskuterar begreppet status och intresserar sig för hur man praktiskt kan arbeta för att främja marginaliserad konst.

Samtalspartner –  Love Jönsson, verksam curator och kritiker med inriktning mot samtida konsthantverk och design. Love är utställningsansvarig intendent på Röhska museet och har tidigare arbetat som ordförande för tidskriften Paletten och som lärare på HDK´s konsthantverkutbildningar.

Sara Källsner har studerat konst- och litteraturvetenskap och är utbildad kulturprojektledare på Kulturverkstan i Göteborg. Sara intresserar sig för gränsöverskridande konst, är klubbarrangör och driver det nystartade tidningsgalleriet Artifice.

Jenny Leppänen

Jenny Leppänen

Klassbegreppet är det fortfarande aktuellt?

Tillsammans med inbjudna samtalspartnern Angelica Olsson, konstnär och konstpedagog undersöker vi klassbegreppets relevans och förhållande till kultur & socialt arbete samt oss själva! Ett seminarie där du bjuds in att aktivt delta. Förbered dig på en klassresa! Vi undersöker vad klassbegreppet innebär idag, vad det har för relevans, hur du ser på din egen klasstillhörighet och vad det är som avgör klass? Samt kan dessa föreställningar relatera till socialt arbete och kultur?

Jenny, en färgstark förortsbrud som gillar att tänka utanför boxen och att utmana sin omgivning både genom ifrågasättande och genom att entusiasmera. Hon har ett stort rättvisepatos som också visar sig genom hennes långa erfarenhet av att jobba med marginaliserade grupper och individer. Därav utbildad Socialpedagog. Intresset för kultur och konst har alltid funnits. Det har tagits uttryck bland annat genom integrationsprojekt i Göteborgs förorter samt i barn och ungdomsprojekt.

Eva-Maria Lervik

Eva-Maria Lervik

Nycirkusstaden Göteborg

Nycirkusen är på framfart genom samhället. Som träningsform, artistiskt uttryck och inspirationskälla har den komplexa nycirkusen vunnit en plats i allt fler hjärtan. Det bubblar under ytan i Göteborg och allt fler utövare hittar sin passion i luftakrobatik, jonglering och lindans. Men trots det ökade intresset så syns inte nycirkusen i stadsbilden. Vilka behov har det nuvarande cirkuslivet i Göteborg? Vilka positiva effekter har nycirkus på ett samhälle och dess invånare? Och hur kan man öka intresset för nycirkus som träningsform och sceniskt uttryck i Göteborg?

Eva-Maria Lervik är utbildad inom dans, teater och musikal och har de senaste åren jobbat konstnärligt med Nycirkusgruppen Pyrox vid sidan av studier vid Kulturverkstan.

Sara Berndtsson

226785_209965555691512_4770557_n

Kommersiell kultur, vad är det?

Vad är det som gör viss kultur kommersiell och inte annan och är benämningen kommersiell lika mångbottnad som order kultur? Under seminariet kommer detta att diskuteras med utgångspunkt i kulturutredningen.

Samtalspartner – Mia Samuelsson, konstnärlig ledare på Kulturkalaset.

Sara Berndtsson är kulturprojektledare med stort intresse för marknadsföring och jämställdhet. Har sin bakgrund i musik och klubbvärden och har de senaste åren varit en flitig dj-fröken. Första praktikperioden genomfördes på Gothenburg Horse Show och våren har tillbringats på Göteborgs Kulturkalas.

Andreas Luukinen

 

10371166_10154154720605584_1120125558_o

Kultur i en digital tidsålder-möjligheter, hot och förändrade villkor

De flesta är bekanta med digitalisering. Vi lever redan i ett digitalt samhälle. Digitaliseringen är något som tas för givet, något som anses stå för utveckling och tillväxt. Men vad är egentligen digitalisering, och vad innebär den för kulturen? Varför behöver vi digitalisering, och vad är det som ska digitaliseras? Och vad ställer digitaliseringen för krav på kulturen? Ett reflekterande samtal med nedslag i några kulturområden. Vi pratar om kulturens förändrade villkor, om tillgängliggörande och om framtidsutsikter. Ett analogt samtal med digitala inslag.

Andreas Luukinen har tidigare studerat filmvetenskap, internationella relationer och praktisk filmproduktion. Han har många års erfarenhet av att sätta upp scenföreställningar med Göteborgs Indiekör. Har jobbat som produktionsledare på kortfilm och hållit i workshopar på Barnfilmskolan på Akademin Valand. Sitter just nu i styrelsen för kulturföreningen Utopia och som vice ordförande för Göteborgs stads referensgrupp i sverigefinska kulturfrågor. Han har precis avslutat en längre praktikperiod på den regionala kulturförvaltningen Kultur i Väst där han arbetat som koordinator för Frame Filmfestival och Frame Junior. Han fortsätter nu att jobba som projektledare för den regionala kortfilmstävlingen Noomaraton.

Kajsa Åhlander Persson

Kajsa Åhlander Persson

Alternativa utställningsformer – Hur ser arbetet som konstproducent ut när
man flyttar ut konsten från de traditionella utställningsrummen?

Sedan 60-talet arbetar allt fler konstnärer med nya typer av material,
platser och situationer vilket ökat behovet av nya gränsöverskridande sätt
att presentera konst på. De senaste decennierna har konsten rört sig ut
från gallerier och konsthallar och en ny typ av konstproducenter har
börjat verka i det glapp som finns mellan konstnärernas arbetsmetoder och
vad konstinstitutionerna kan erbjuda. Idén är att arbeta med konstprojekt
som inte begränsas av utställningsrummet, utan kan produceras och visas i
de sammanhang som konsten kräver.
Men vad innebär det egentligen att göra utställningar utan att ha ett fast
rum? Vilka utmaningar och möjligheter möter en sådan typ av organisation?

Samtalspartner – Anders T Carlsson, producent på Skogen.
Skogen är en plattform för konstnärsdriven produktion av scenkonst och
arbetar bland annat med att undersöka hur scenkonsten på olika sätt kan
lyftas ut ur sina traditionella format och rum.

Kajsa Åhlander Persson är utbildad kulturprojektledare, konstgrafiker och
är en av skaparna bakom det nystartade tidningsgalleriet Artifice. Bor och
verkar i Stockholm där hon under våren gjorde sin avslutande praktik på
konsthallen Färgfabriken.

Isabella Samuelsson

Isabella Samuelsson

Ja till foodtrucks i Göteborg – Om den viktiga balansen mellan medborgarnas frihet och kommunal kontroll.

Ett år efter att huvudstaden fått sina foodtrucks så står det nu klart att även göteborgarna ska få äta spännande mat serverad från vagnar på gatan. Tio stycken tillstånd ska delas ut i slutet av maj! Det förbud mot matvagnar som trädde i kraft i samband med att falafelvagnarna år 2010 försvann från Kungstorget verkar därmed hävas. Varifrån kommer då initiativet nu? Och vem är det här till för? I seminariet laborerar vi med dessa frågor genom att ta utgångspunkt i matvagnens fysiska inträde i stadsrummet, dra en tidslinje bakåt i tiden och zooma ut lite.

Samtalspartners  – Teo Landahl, beskriver sig själv som matfixare. Adam Wladis, PR Director på Welcom. De har båda följt och varit involverade i processen med tillstånd sedan i höstas.

Isabella Samuelsson är en kulturprojektledare som brinner för att jobba med sånt som är kul, men som samtidigt är starkt förankrat i tankar om rättvisa och om allas vårt ansvar, nämligen att vara medskapare till den bättre världen. I det stora och lilla. Hon har under våren gjort praktik på Nya Urbanum, Göteborgs Stadsmuseums arena för frågor kring socialt hållbar stadsutveckling. Annars har hon just nu mat på hjärnan och driver, tillsammans med kollegan Sara Berndtsson, KÄKET, en matblogg på Djungeltrumman.

Jonas Martinsson

Jonas Martinsson

Kulturevent, säkerhet & möjligheten att förebygga olyckor

Säkerhet, något som jag tror dem flesta av oss tar som en självklarhet att den fungerar när vi besöker olika sorters kulturevenemang. Men vad kan jag som arrangör göra för att förebygga säkerheten på publika evenemang? Finns det några grundregler att förhålla sig till? Och hur bör man kommunicera säkerheten mot sin publik? Ett seminarium om varför det är viktigt att som arrangör alltid sätta säkerheten i förarsätet.

Samtalspartner – Jonas Arlmark, jobbar med säkerhetsfrågor på Göteborg & c/o.

Bakom seminariet står Jonas Martinsson, 27 år tidigare arrangör på Emmabodafestivalen. Jonas har under våren gjort praktik på Vetenskapsfestivalen på Göteborg & c/o. I framtiden hoppas han kunna jobba med större kultur- och idrottsevenemang och även ägna sig åt djupare forskning kring subkulturer och trender.